INLEIDING


De roep om vrede, vrijheid en respect voor alle mensen op aarde wordt steeds groter.

Vredesinitiatieven schieten wereldwijd als paddenstoelen uit de grond, maar het gebied is zo groot dat coördinatie en eventuele bundeling van deze initiatieven erg moeilijk is - niet alleen geografisch, maar ook naar de aard van de initiatieven.


Veel van deze initiatieven blijven daardoor los van elkaar bestaan of komen niet van de grond. Om daar een oplossing voor te bieden willen wij een ontmoetingsplek creëren voor visionairs die zich inzetten om vrede en eenheid op wereldniveau te bevorderen.

 

Huis van de Vrede

De visionaire pioniers die wij bedoelen zijn:

  1. pioniers uit alle delen van de wereld

  2. visionairs die weten hoe hun vakgebied om te zetten naar de Nieuwe Wereld

  3. initiators van projecten op hun vakgebied

  4. zij die wereldwijd leiding geven aan het implementeren van deze projecten

    en die:

  1. de intense wens hebben vrede te bewerkstelligen binnen elk aspect van ons bestaan, zodat we met elkaar kunnen samenleven met respect en compassie voor elkaar en onze omgeving

  2. nu in hun eentje pionieren

  3. gelijkgestemde mensen willen ontmoeten

  4. behoefte hebben aan een inspirerende en voedende omgeving.

VREDE
is het geheel dat wordt gecreëerd door
de juiste relaties met jezelf, andere mensen, andere culturen, andere levensvormen, de Aarde
en het grotere geheel waar wij allen deel van uit maken.
 -  Bron: Earth Charter  -

> lees verder <
e-mail: info@huisvandevrede.nl  *  telefoon: 0575 - 785683