MISSIE


Onze missie is het realiseren van 13 Huizen van de Vrede over de hele wereld waarvan de eerste in Nederland komt.

Het Huis van de Vrede heeft als doel ruimte en ondersteuning te bieden aan deze pioniers om:

  1. elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten

  2. met elkaar ideeën, vragen en oplossingen uit te wisselen

  3. hun werk of kennis mogelijkerwijs uit te breiden in samenwerking met of geïnspireerd door anderen

  4. (initiatieven tot) dialoog op gang te brengen of te houden tussen de verschillende werkterreinen

  5. te ontspannen en energie op te doen om gesterkt hun werk voort te zetten.

 

Door de bundeling hiervan ontstaat een enorme impuls voor het bewerkstelligen van gewenste veranderingen.

Huis van de Vrede

VREDE
is het geheel dat wordt gecreëerd door
de juiste relaties met jezelf, andere mensen, andere culturen, andere levensvormen, de Aarde
en het grotere geheel waar wij allen deel van uit maken.
 -  Bron: Earth Charter  -

> lees verder <
e-mail: info@huisvandevrede.nl  *  telefoon: 0575 - 785683