STAF


Onder de staf wordt verstaan diegenen die de zorg dragen voor:

 1. de overall-organisatie

 2. tuin en park

 3. het onderhoud van de gebouwen.

 

Deze mensen zullen door de manier waarop zij leven en werken en invulling geven aan het ontvangen van de gasten, de roep naar vrede op alle niveaus ondersteunen.

 

Ethische uitgangspunten van hun functioneren zullen zijn:

 1. uitgaan van ieders kwaliteiten en capaciteiten, zodat een ieder dat werk doet dat deze persoon het best ligt

 2. leven en handelen vanuit Liefde

 3. Vrede in alle aspecten van hun handelswijze laten zien

 4. Vrede zijn

 5. samenwerken door gebruik te maken van ieders kwaliteiten

 6. elkaar helpen, ondersteunen en stimuleren

 7. niemand geeft opdracht, werkzaamheden worden verdeeld in overleg

 8. bewust zijn van en genieten van alles wat er gaande is en mag gebeuren.

Huis van de Vrede

VREDE
is het geheel dat wordt gecreëerd door
de juiste relaties met jezelf, andere mensen, andere culturen, andere levensvormen, de Aarde
en het grotere geheel waar wij allen deel van uit maken.
 - Bron: Earth Charter -

> lees verder <
e-mail: info@huisvandevrede.nl  *  telefoon: 0575 - 785683