UITGANGSPUNTEN VAN DE NIEUWE WERELD


Onze huidige maatschappij  is gebaseerd op individualiteit en de overtuiging dat alles los van elkaar functioneert. Al onze regels, wetten en handelen zijn hierop afgestemd. Dat dit niet langer functioneert komt tot uitdrukking in de crises zoals we die op dit moment overal om ons heen zien ontstaan. Wetenschappelijk (kwantum)onderzoek van de afgelopen decennia toont aan wat in veel oude oosterse denkwijzen als basisgegeven wordt gebruikt: alles is met alles verbonden en hangt met elkaar samen. Deze wisselwerking zien we bijvoorbeeld in ons fysieke lichaam, tussen mensen onderling en in relatie met onze omgeving.

Dit vraagt om een andere manier van omgaan met onszelf en alles om ons heen. Een manier die uitgaat van samenhang en onderlinge afhankelijkheid. Omdat alles samenhangt en elkaar beïnvloed is het alleen mogelijk om een blijvende verandering tot stand te brengen als alle aspecten van de samenleving daarin meegenomen worden.


Hoe de nieuwe wereld er precies uit komt te zien weet niemand. Er zijn wel bepaalde uitgangspunten die hier kenmerkend voor zijn. Enkele voorbeelden hiervan:

  1. alles is opgebouwd uit energie en is met elkaar verbonden

  2. we nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen denken en doen 

  3. we leven in harmonie met de aarde, elkaar en de wereld om ons heen

  4. alle beslissingen die genomen worden zijn duurzaam en dienen de belangen van de aarde en alles dat daar op en in leeft (all-win-oplossingen)

  5. ieder levend wezen heeft een unieke kwaliteit die nodig is voor het functioneren van het geheel

  6. de samenleving functioneert optimaal in samenwerking en cocreatie met respect voor ieders eigen zijn en doen, iedereen leeft zijn eigen kwaliteit en passie

  7. er is overvloed; er is meer dan genoeg voor iedereen en alles dat op aarde leeft, zodra we dit beseffen zal een eerlijke verdeling plaatsvinden.

Huis van de Vrede

VREDE
is het geheel dat wordt gecreëerd door
de juiste relaties met jezelf, andere mensen, andere culturen, andere levensvormen, de Aarde
en het grotere geheel waar wij allen deel van uit maken.
 -  Bron: Earth Charter  -

> terug naar begin <
e-mail: info@huisvandevrede.nl  *  telefoon: 0575 - 785683