Huis van de Vrede

In een droom is een beeld van een huis aangereikt.

Dit huis is bedoeld om visionairs vanuit alle vakgebieden te verbinden, ondersteunen en inspireren, zodat hun bijdrage aan vrede en eenheid in de wereld vergroot wordt.

Deze plek wordt genoemd het
Huis van de Vrede

Inleiding

De roep om vrede, vrijheid en respect voor alle mensen op aarde wordt steeds groter.

Vredesinitiatieven schieten wereldwijd als paddenstoelen uit de grond, maar het gebied is zo groot dat coördinatie en eventuele bundeling van deze initiatieven erg moeilijk is - niet alleen geografisch, maar ook naar de aard van de initiatieven.

Veel van deze initiatieven blijven daardoor los van elkaar bestaan of komen niet van de grond. Om daar een oplossing voor te bieden willen wij een ontmoetingsplek creëren voor visionairs die zich inzetten om vrede en eenheid op wereldniveau te bevorderen.

De visionaire pioniers die wij bedoelen zijn:

  • pioniers uit alle delen van de wereld

  • visionairs die weten hoe hun vakgebied om te zetten naar de Nieuwe Wereld

  • initiators van projecten op hun vakgebied

  • zij die wereldwijd leiding geven aan het implementeren van deze projecten

en die:

  • de intense wens hebben vrede te bewerkstelligen binnen elk aspect van ons bestaan, zodat we met elkaar kunnen samenleven met respect en compassie voor elkaar en onze omgeving

  • nu in hun eentje pionieren

  • gelijkgestemde mensen willen ontmoeten

  • behoefte hebben aan een inspirerende en voedende omgeving.

Missie

Onze missie is het realiseren van 13 Huizen van de Vrede over de hele wereld waarvan de eerste in Nederland komt.

Het Huis van de Vrede heeft als doel ruimte en ondersteuning te bieden aan deze pioniers om:

  • elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten

  • met elkaar ideeën, vragen en oplossingen uit te wisselen

  • hun werk of kennis mogelijkerwijs uit te breiden in samenwerking met of geïnspireerd door anderen

  • (initiatieven tot) dialoog op gang te brengen of te houden tussen de verschillende werkterreinen

  • te ontspannen en energie op te doen om gesterkt hun werk voort te zetten.

Door de bundeling hiervan ontstaat een enorme impuls voor het bewerkstelligen van gewenste veranderingen.

Uitnodiging

Partners uitgenodigd voor realisatie van het Huis van de Vrede

De tijd is rijp om het eerste Huis van de Vrede te realiseren. Voor dit avontuur nodigen we je uit als partner of meedenker. We laten ons door het Huis van de Vrede zelf inspireren.

Voel je je geïnspireerd door het Huis van de Vrede en wil je meehelpen dit te realiseren dan horen we graag van je. Wil je meer informatie of heb je vragen, neem dan contact met ons op.


VREDE

is het geheel dat wordt gecreëerd door de juiste relaties met jezelf, andere mensen, andere culturen, andere levensvormen, de Aarde en het grotere geheel waar wij allen deel van uit maken.

- Bron: Earth Charter -


het Huis

Het Huis van de Vrede bevat de volgende gemeenschappelijke ruimtes om de doelstelling mogelijk te maken:

  • vergaderruimte

  • samenkomstruimte

  • eetkamer

  • bibliotheek

  • ontspanningsruimte

  • “vertroetelkamer”

  • meditatieruimte

  • creatieve ruimte

  • aantal gastenkamers.

Uitgangspunten voor het Huis zijn:

  • licht

  • comfortabel, zodat het voor alle gasten goed toeven is.

  • gastvrij

  • ruim

  • ruimtes van een dergelijke afmeting, dat er zich 2 maar ook 10 of meer mensen tegelijk prettig voelen.

Terrein

Het Huis van de Vrede staat op een terrein van ca. 3 ha.

Op het terrein bevinden zich:

  • het Huis van de Vrede zelf

  • aantal kleine woongelegenheden

  • logeermogelijkheid

  • groot park omgeven door bos

  • bron

  • vijver

  • moestuin

  • op ecologische en biologische wijze onderhouden en aangelegd

  • waar groenten en bloemen gekweekt worden, die door de wijze waarop ze verbouwd zijn bijdragen aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de gasten.

Dit terrein is zo gelegen dat er in de directe omgeving en/of op het terrein zelf mogelijkheden zijn om kleine vliegtuigjes en/of helikopters te laten landen en opstijgen.

Staf

Onder de staf wordt verstaan diegenen die de zorg dragen voor:

  • de overall-organisatie

  • tuin en park

  • het onderhoud van de gebouwen.

Deze mensen zullen door de manier waarop zij leven en werken en invulling geven aan het ontvangen van de gasten, de roep naar vrede op alle niveaus ondersteunen.

Ethische uitgangspunten van hun functioneren zullen zijn:

  • uitgaan van ieders kwaliteiten en capaciteiten, zodat een ieder dat werk doet dat deze persoon het best ligt

  • leven en handelen vanuit Liefde

  • Vrede in alle aspecten van hun handelswijze laten zien

  • Vrede zijn

  • samenwerken door gebruik te maken van ieders kwaliteiten

  • elkaar helpen, ondersteunen en stimuleren

  • niemand geeft opdracht, werkzaamheden worden verdeeld in overleg

  • bewust zijn van en genieten van alles wat er gaande is en mag gebeuren.

De Nieuwe Wereld

Uitgangspunten van de Nieuwe Wereld

Onze huidige maatschappij is gebaseerd op individualiteit en de overtuiging dat alles los van elkaar functioneert. Al onze regels, wetten en handelen zijn hierop afgestemd. Dat dit niet langer functioneert komt tot uitdrukking in de crises zoals we die op dit moment overal om ons heen zien ontstaan.

Wetenschappelijk (kwantum)onderzoek van de afgelopen decennia toont aan wat in veel oude oosterse denkwijzen als basisgegeven wordt gebruikt: alles is met alles verbonden en hangt met elkaar samen. Deze wisselwerking zien we bijvoorbeeld in ons fysieke lichaam, tussen mensen onderling en in relatie met onze omgeving.

Dit vraagt om een andere manier van omgaan met onszelf en alles om ons heen. Een manier die uitgaat van samenhang en onderlinge afhankelijkheid. Omdat alles samenhangt en elkaar beïnvloed is het alleen mogelijk om een blijvende verandering tot stand te brengen als alle aspecten van de samenleving daarin meegenomen worden.

Hoe de nieuwe wereld er precies uit komt te zien weet niemand. Er zijn wel bepaalde uitgangspunten die hier kenmerkend voor zijn. Enkele voorbeelden hiervan:

 • alles is opgebouwd uit energie en is met elkaar verbonden

 • we nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen denken en doen

 • we leven in harmonie met de aarde, elkaar en de wereld om ons heen

 • alle beslissingen die genomen worden zijn duurzaam en dienen de belangen van de aarde en alles dat daar op en in leeft (all-win-oplossingen)

 • ieder levend wezen heeft een unieke kwaliteit die nodig is voor het functioneren van het geheel

 • de samenleving functioneert optimaal in samenwerking en cocreatie met respect voor ieders eigen zijn en doen, iedereen leeft zijn eigen kwaliteit en passie

 • er is overvloed; er is meer dan genoeg voor iedereen en alles dat op aarde leeft, zodra we dit beseffen zal een eerlijke verdeling plaatsvinden.


CONTACT

huisvandevrede.13@gmail.com

0575 - 785 683