Donatiesysteem

Met € 1,- per week veranderen we de wereld.

Doe je mee?

Inleiding

Dat onze huidige samenleving aan verandering toe is, wordt duidelijk in alle crises die zich op dit moment voordoen.

Het verlangen naar een andere samenleving wordt wereldwijd dan ook steeds groter.

Allerlei initiatieven om hier vorm aan te geven schieten als paddenstoelen uit de grond.


De initiatieven die wij hier bedoelen hebben alle als uitgangspunt :

Het creëren van een gelijkwaardige, harmonieuze samenleving

 • waarin iedereen en alles zijn eigen plek heeft

 • waar alle werelden, gezien en ongezien, deel van zijn

 • die we met elkaar realiseren; de Nieuwe Wereld.


Deze initiatieven komen vaak moeizaam van de grond omdat het geld en de menskracht ontbreekt.

Om daar een oplossing voor te bieden is in een droom het

Wereldwijd Donatiesysteem voor Universele Vrede

aangereikt, waarin de uitgangspunten van de Nieuwe Wereld leidend zijn.

Missie

Onze missie is de Nieuwe Wereld door middel van het Donatiesysteem een enorme impuls te geven door:

 • de initiatieven, zoals we ze hiervoor benoemd hebben, een financiële ondersteuning te geven.

 • zichtbaar te maken wat er al ontstaat/bestaat.

 • samenwerking en verbinding te creëren.

 • te laten zien dat we de Nieuwe Wereld samen realiseren.

Lees verderop hoe het systeem precies werkt, hoe je daaraan kunt bijdragen en welke initiatieven ervoor in aanmerking komen.

Donatiesysteem

De uitgangspunten zijn:

 • We creëren met elkaar een gelijkwaardige, harmonieuze samenleving, de Nieuwe Wereld.

 • De Nieuwe Wereld is als een grote puzzel die gelegd gaat worden.

Ieder mens heeft een eigen kwaliteit, dat diens puzzelstukje is.

Alleen als een ieder zijn eigen puzzelstukje oppakt kan de puzzel gelegd worden.

 • Alleen als alle aspecten van de samenleving tegelijkertijd omhoog getild worden ontstaat er een Nieuwe Wereld.

Om hier zo goed mogelijk richting aan te geven gebruiken we het Wiel van Co-Creatie van Barbara Marx Hubbard.

Hierin zijn deze aspecten weergegeven.

Wiel van Co-creatie

Hoe werkt het

 • Donateurs (verder co-creators genoemd) dragen 1,- per week bij.

 • Dit bedrag wordt elke maan (4 weken) gebruikt door organisaties en projecten die de waarden van de Nieuwe Wereld helpen realiseren.

 • De organisaties of personen dienen zelf een aanvraag in waarin helder is dat het project deze principes in zich draagt.

 • Elke maan is een ander aspect van het Wiel van Co-creatie aan de beurt; zo komen in 12 manen alle aspecten van de hele samenleving aan bod.

 • De 13e maan zal voor overkoepelende projecten gebruikt worden.

 • Omdat hetzelfde aspect na 13 manen weer aan de beurt is, kunnen er relatief kleine bedragen gevraagd worden.

 • Diegenen die het geld ontvangen brengen verslag uit over wat er met het geld gedaan is, zodat we met elkaar de Nieuwe Wereld zichtbaar zien worden.

 • Elke nieuwe maan zal op de website gepubliceerd worden:
  - Welk aspect de donaties ontvangt.
  - Wat het project is / de projecten zijn en wie de initiator daarvan is.
  - Het eindverslag van het project / de projecten.

 • Daarna kan er een nieuwe aanvraag gedaan worden.


Co-Creators worden via de website op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de gewenste samenleving. Zo kunnen ze geïnspireerd raken en een eigen project starten en/of mee gaan doen met de projecten waaraan ze bijdragen.


De projecten die geld krijgen, maken via de website kennis met alle andere projecten die bezig zijn, waardoor de mogelijkheid ontstaat om kennis te delen en samen te werken.


Z
o creëren we met elkaar een gelijkwaardige, harmonieuze samenleving waarin elk mens en alles dat ons omringt een eigen plek heeft.

Pilot

Dit project zal ontstaan volgens de Nieuwe Wereldprincipes. Op een aantal uitgangspunten na zal het zich stap voor stap ontwikkelen en zo organisch ontstaan.


We hebben ervoor gekozen om vanuit Zutphen, onze thuisplek, te starten. Om de gehele cyclus te kunnen doorlopen, beschouwen we de eerste 13 manen van het project als pilot periode.


In de opstartfase zal het totale bedrag per maan aan één aspect uit het Wiel toegewezen worden. De 13e maan zal overkoepelend zijn.

Zodra dit mogelijk is, zal de toewijzing van het bedrag per week gebeuren.

De Nieuwe Wereld

Hoe de Nieuwe Wereld er precies uit gaat zien weet niemand. Er zijn wel bepaalde uitgangspunten die een bedding hiervoor bieden, bijvoorbeeld:

 • Alles is opgebouwd uit energie en met elkaar verbonden.

 • Het verloop van alle processen is organisch.

 • We nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen denken en doen.

 • We leven in harmonie met de aarde, elkaar en de wereld om ons heen.

 • Beslissingen die genomen worden zijn duurzaam en dienen de belangen van de aarde en alles dat daar op en in leeft ('all win'-oplossingen).

 • Ieder levend wezen heeft een unieke kwaliteit, die nodig is voor het functioneren van het geheel.

 • De samenleving functioneert optimaal in samenwerking en co-creatie, met respect voor ieders eigen zijn en doen.

 • Er is overvloed; er is meer dan genoeg voor iedereen en alles dat op aarde leeft.

 • Alle bronnen worden gelijkelijk verdeeld.

 • Er wordt samengewerkt met alle geziene en ongeziene werelden.

 • Delen en uitwisselen van kennis, bronnen en gebruiksvoorwerpen zal gemeengoed zijn.

 • Ieder mens is gelijkwaardig aan de ander.


Dit bereiken we o.a. door:

 • Bekrachtigen - van het geheel en het individu

 • Co-creëren - met elkaar, de aarde en de ongeziene werelden

 • Samenwerken - met elkaar, de aarde en de ongeziene werelden

 • Verbinden - met elkaar, de aarde en de ongeziene werelden

 • Delen - o.a. van kennis en bronnen

Uitnodiging voor Co-creators / Donateurs

Spreekt deze manier van co-creëren je aan en wil je een donatie geven? Dan nodigen we je van harte uit om mee te doen!

Stuur een mail naar: donatienieuwewereld@gmail.com


Alle co-creators worden via onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkelingen. Nog niet ingeschreven op onze nieuwsbrief? Doe dat dan hier.


Ken jij:

  • Andere mensen die geïnteresseerd zouden zijn om hierin mee te participeren?

  • Organisaties of mensen die Nieuwe Wereldprojecten hebben?

  • Mensen die willen helpen het Donatiesysteem verder te ontwikkelen?

Dan ben je van harte uitgenodigd hen deze website door te sturen.

Uitnodiging voor Projecten en Organisaties

Wil je een project indienen? Vul dan ons digitale aanvraagformulier in of download de pdf, print hem uit en vul met pen in. Het ingevulde formulier kan je scannen en mailen naar donatienieuwewereld@gmail.com of aan ons geven bij een bijeenkomst.

Je plan bevat de volgende essentiële elementen om in aanmerking te komen:

 • Het project weerspiegelt de waarden van de Nieuwe Wereld (kijk voor meer informatie op de website bij 'De Nieuwe Wereld').

 • Het project sluit aan bij één van de aspecten van het Wiel van Co-creatie van Barbara Marx Hubbard.

 • Er wordt geen winst gemaakt met het plan waarvoor je de aanvraag doet.

 • Het project levert een bijdrage aan bewustzijnsvergroting van de Nieuwe Wereld, bij de mensen met wie je samenwerkt en voor wie het project is.

Ken jij:

 • Andere mensen die geïnteresseerd zouden zijn om hierin mee te participeren?

 • Organisaties of mensen die Nieuwe Wereldprojecten hebben?

 • Mensen die willen meehelpen het Donatiesysteem te ontwikkelen

Dan ben je van harte uitgenodigd hen deze website door te sturen..

Agenda

Voor 2023 wordt gewerkt aan een lezingenreeks.
Zodra het programma bekend is, zal deze hier getoont worden.

Wie zijn wij?

Klik op de link om te zien welke mensen momenteel in het Bestuur zitten.

Nieuwsbrieven

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van onze projecten en ontwikkelingen, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief: aanmelden.

Hier kan je ook onze Nieuwsbrieven van het Donatiesysteem lezen.


CONTACT

donatienieuwewereld@gmail.com

0575 - 785 683